Makaleler

Corona Virüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle İşyeri Kira Bedellerinin Ödenmemesi Tahliye Sebebi Olmayacak

Son aylarda tüm Dünya’yı etkisi altına alan corona virüsü salgınının Türkiye’de de önemli ölçüde etkilerinin görülmeye başlaması nedeniyle, salgının önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmaktadır. Kanun koyucu salgın sebebiyle ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bireyleri korumak amacıyla çeşitli düzenlemeler getirmiştir. Corona virüsü salgınına karşı bu tedbirleri içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden sadece biridir.

Kanun koyucunun yapmış olduğu düzenlemeden önce, Türk Borçlar Kanunu madde 352/2 “Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.” gereğince kira bedellerinin ödenmemesi kira sözleşmesinin sona ermesine ve kiracının tahliyesine sebep olabilmekteydi.

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 2. maddesiyle “1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmaz.” denmek suretiyle, salgın dolayısıyla ekonomik açıdan olumsuz etkilenen işyerlerinin işyeri kiralarının ödenmemesi halinde bu durumun kira sözleşmesinin feshi ve tahliyesine sebep oluşturmayacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca taraflar özellikle kiracılar Borçlar Kanunu 138 göre Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir.

Uyarlama davaları ve sözleşmeden fesih haklarını kullanabilirler.